Gratis NL verzending va €50 | Levertijd 1-2 werkdagen

Keurmerken & certificeringen

In fair fashion kun je verschillende keurmerken en certificeringen tegenkomen welke aangeven dat kleding eerlijk en/of duurzaam is gemaakt. Deze keurmerken laten zien dat een bepaald duurzaam kledingmerk niet alleen zegt dat ze de collectie op een goede manier produceren, maar dit ook getoetst is door een onafhankelijke organisatie. Dit gebeurt aan de hand van een aantal criteria, welke opgesteld zijn door het keurmerk of de organisatie welke het certificaat af geeft. Hieronder vindt je een korte omschrijving van de belangrijkste keurmerken & certificaten in fair fashion (in Europa):

 

GOTS 

GOTS I Sophie Stone 

GOTS is de afkorting voor Global Organic Textile Standard. Het is het bekendste internationaal keurmerk voor biologische kleding en textiel. GOTS bestaat uit criteria op zowel sociaal als milieutechnisch gebied en kijkt naar het gehele productieproces van een biologisch kledingstuk (van katoenplant tot verpakking).

Qua duurzaamheid mogen alleen milieuvriendelijke chemicaliën gebruikt worden, mag het materiaal niet gebleekt zijn met chloor, moeten alle kaartjes gemaakt zijn van gerecycled materiaal, mogelijke er geen accessoires van PVC, nikkel of chroom aanzitten en moeten de fabrieken hun afvalwater zuiveren. 

Daarnaast moet bij zowel de katoenteelt als de verwerking van de stof sociale criteria worden nageleefd. Dit is o.a. een veilige en schone werkomgeving, het verbod op kinderarbeid, discriminatie of extreem overwerken en het recht op het vormen van een vakbond. 

Uit de Sophie Stone collectie draagt kleding van o.a. de merken ArmedAngels, People Tree en Wunderwerk het GOTS keurmerk.

 

Fair Wear Foundation 

Fair Wear Foundation

De Fair Wear Foundation is een onafhankelijke Nederlandse non-profit organisatie met het doel de werkomstandigheden voor werknemers in de kledingproductie industrie te verbeteren. Dit wordt gedaan aan de hand van 8 arbeidscondities die zijn afgeleid van de normen van de ILO (International Labour Organization):

  1. Arbeid is vrij gekozen
  2. Geen discriminatie van werknemers
  3. Geen uitbuiting of kinderarbeid
  4. Recht op vakvereniging en collectief onderhandelen
  5. Betaling van een leefbaar loon
  6. Geen excessieve werktijden
  7. Veilige en gezonde arbeidsomgeving
  8. Een wettige arbeidsovereenkomst

Een van de standpunten van de Fair Wear Foundation is dat in plaats van het onmiddellijk verbreken van de contracten met fabrieken waar een misstand plaats vindt, bijstand geboden wordt bij het verhelpen er van en voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Bijvoorbeeld bij het signaleren van kinderarbeid in een fabriek probeert Fair Wear de desbetreffende baan over te dragen aan een familielid en het kind zelf naar school te laten gaan. 

Uit de Sophie Stone collectie is zijn de merken ArmedAngels en Studio JUX aangesloten bij de Fair Wear Foundation. 

 

WFTO & Fair Trade

WFTO I Sophie Stone   Fair Trade certified cotton I Sophie Stone   Fair Trade International | Sophie Stone   Fair Trade USA | Sophie Stone 

De WFTO, oftewel World Fair Trade Oraganization, is een wereldwijd netwerk van organisaties die samen de Fair Trade productieketen vertegenwoordigen. Fair Trade heeft als doel om boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere positie te laten hebben in handelsketen. Hierbij wordt gezocht naar een dialoog tussen producent en afnemer en een handelsrelatie gebaseerd op respect en transparantie. Dit wordt gedaan zodat de boeren/producenten in ontwikkelingslanden kunnen leven van hun werk en investeren in een duurzame toekomst. De WFTO heeft 10 principes van Fair Trade opgesteld welke nagestreefd worden door Fair Trade organisaties. 

Het keurmerk Fair Trade certified cotton betekent dat een kledingstuk gemaakt is van katoen waarvoor de katoenboeren een eerlijke en stabiele prijs hebben gekregen. 

Uit de Sophie Stone collectie produceren de merken People Tree, ArmedAngels, Studio JUX en A Beautiful Story volgens de richtlijnen van de WFTO. People Tree en ArmedAngels bieden daarnaast kleding aan van Fair Trade Certified Cotton.

 

 

 

Zoeken