Keurmerk: Fair Wear Foundation

Wat is Fair Wear Foundation? De Fair Wear Foundation (FWF) is een non-profit organisatie die samen met kledingmerken en andere partners werkt aan betere arbeidsomstandigheden voor de mensen die werken in kledingfabrieken. Het label wordt niet aan een los product of leverancier gegeven, maar aan een kledingmerk in zijn geheel waarbij wordt gekeken naar alle productiefaciliteiten in de keten.

De Fair Wear Foundation eist van de Europese kledingmerken die lid zijn dat ze elk jaar nieuwe stappen zetten richting betere arbeidsomstandigheden.

De Fair Wear Foundation is geen certificering, maar een lidmaatschap waarbij je als merk aan een internationaal erkende gedragscode moet voldoen. Een kledingmerk hoeft niet in één keer aan alle voorwaarden te voldoen, omdat de organisatie inziet dat dit vrijwel onmogelijk is in de huidige kledingindustrie. Wel is het een vereiste dat het kledingmerk blijft verbeteren en minimaal 90% van hun leveranciers onder controle staan van de FWF. Hier wordt jaarlijks op gecontroleerd.

Eerlijke productie

Wanneer een kledingmerk lid wil worden van de Fair Wear Foundation wordt er gekeken of het merk voldoet aan de gedragscode die is gebaseerd op de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). In deze gedragscode staan 8 internationaal erkende arbeidsnormen, die stap voor stap moeten worden ingevoerd in de fabrieken.

De 8 internationaal erkende arbeidsnormen zijn:

  • Er is geen sprake van dwangarbeid of gevangenisarbeid.
  • Alle werknemers hebben het recht om vakbonden op te richten en collectief te onderhandelen.
  • Geen discriminatie op het werk wanneer het gaat om het aannemen van mensen, promoties, trainingen, pensioensregelingen etc.
  • Geen kinderarbeid, wat betekent dat er geen kinderen onder de 15 jaar werkzaam mogen zijn, of jonger dan de minimum werkleeftijd als deze hoger dan 15 jaar is. Mensen onder de 18 jaar mogen geen gevaarlijk werk doen en moeten voldoen aan de leerplicht als deze er is.
  • Er moet een leefbaar loon betaald worden voor een standaard werkweek. Er mag geen geld worden ingehouden van het loon als straf.
  • Er zijn ‘normale’ werktijden, wat betekent dat er niet meer dan 48 uur per week gewerkt wordt, er elke zeven dagen één dag vrij is en er niet meer dan 12 uur wordt overgewerkt. Overwerken mag niet te vaak gebeuren en werknemers moeten er een hoger loon voor krijgen.
  • Schone en veilige werkomstandigheden, wat betekent dat lijfstraffen, ongebruikelijke straffen, seksuele en andere intimidatie door de werkgever is verboden.
  • Er is een juridisch bindend arbeidscontract.

Belangrijk om te weten is dat een kledingmerk niet aan álle arbeidsnormen hoeft te voldoen, maar wel een deel hiervan en altijd moet blijven verbeteren. Kledingmerken mogen alleen het logo van Fair Wear op hun website gebruiken als ze een leaderstatus hebben behaald, wat gelijk staat aan goede werkomstandigheden. 

Controle

De Fair Wear Foundation voert elk jaar een uitgebreide controle uit om te kunnen garanderen dat merken die hun logo dragen ook echt aan de eisen voldoen. Kledingmerken moeten tijdens de Performance Check kunnen aantonen dat ze het afgelopen jaar aanzienlijke stappen hebben gezet op weg naar betere arbeidsomstandigheden. Wanneer er verbeterpunten zijn, wordt er samen met het merk een plan gemaakt voor verbetering. Daarnaast voert Fair Wear ook uitgebreide controles uit op de hoofdkantoren en in de fabrieken zelf.

Fair Wear is zeer transparant over deze controles en de rapportages van merken die lid zijn worden openbaar gemaakt. Hierin staan alle punten aangegeven waar het merk goed of slecht op scoort, wat de reden is van de score, en het advies van Fair Wear voor de verbetering van dat punt. Alle 129 merken die aangesloten zijn, waaronder ARMEDANGELS, staan met uitgebreide informatie op de website van de Fair Wear Foundation.