DISCLAIMER

Wat betreft de informatie op de online boutique, garandeert Sophie Stone niet dat deze accuraat of compleet is. Sophie Stone kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade van welke aard die voortvloeit uit of veroorzaakt wordt door of in verband staat met het gebruik van onze web boutique.

De informatie op onze online boutique wordt alleen voor promotionele en reclamedoeleinden openbaar gemaakt. Te denken valt aan alle informatie, beelden, foto’s, handelsmerken, producten en meer algemene elementen. Wanneer je materiaal wilt downloaden of kopiëren, is dit alleen toegestaan voor persoonlijk en privégebruik. Wij bieden geen garantie voor de afwezigheid van schadelijke programma’s voor jouw computer, laptop, iPad, etc. Te denken valt aan virussen, programmafouten en bijvoorbeeld Trojan horses.

 

AUTEURSRECHTEN

Alle gegevens op de Sophie Stone web boutique zijn exclusief eigendom van ons bedrijf. Te denken valt aan informatie, beelden, foto’s, logo’s, video’s, handelsmerken, producten, advertenties, acties etc. Al het hiervoor genoemde is door auteursrechten en wetten op handelsmerken beschermd tegen ongeoorloofd gebruik.

Je kunt geen rechten, eigendomstitels en/of belangen in om het even welk materiaal of software verwerven door dergelijk materiaal of software te downloaden of te kopiëren. Het is verboden alle te vinden informatie van onze web boutique te reproduceren, noch volledig, noch gedeeltelijk (tenzij zoals bovenstaand vermeld, voor persoonlijk of privégedrag en niet voor commercieel gebruik) en distribueren, publiceren, verzenden, volledig of gedeeltelijk wijzigen of verkopen.