Keurmerk: BSCI

Wat is Business Social Compliance Initiative (BSCI)? Het keurmerk heeft als doel de arbeidsomstandigheden in fabrieken te verbeteren. De Foreign Trade Association (FTA) richtte het BSCI keurmerk op in 2002 voor bedrijven in de textielindustrie. Een aantal jaar daarna werd het keurmerk uitgebreid met de agrarische sector, waardoor het keurmerk ook op industriële en primaire productie toegepast kan worden.

Het BSCI keurmerk is geen certificaat, maar een lidmaatschap waarbij je als merk aan een internationaal erkende gedragscode moet voldoen. Een kledingmerk hoeft niet in één keer aan alle voorwaarden te voldoen, omdat de organisatie inziet dat dit vrijwel onmogelijk is in de huidige kledingindustrie. Ook wordt het geleidelijk toewerken naar SA8000 certificering aangemoedigd. Het BSCI keurmerk wordt niet aan een los product of leverancier gegeven, maar aan een kledingmerk in zijn geheel waarbij wordt gekeken naar alle productiefaciliteiten in de keten.

Betere arbeidsomstandigheden

De BSCI Supervisory Board bekijkt of een bedrijf lid kan worden. Kledingmerken en hun leverancier die lid zijn van de BSCI worden door de organisatie geholpen met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de fabrieken. Samen met BSCI stellen de kledingmerken een verbeterplan op. In dit plan staat hoe de fabrieken stap voor stap kunnen toewerken naar o.a. het recht op het vormen van een vakbond binnen de fabriek, veilige werkomstandigheden en geen dwang- en kinderarbeid.

Belangrijk om te weten is dat het BSCI keurmerk geen garantie biedt dat de arbeidsomstandigheden op dit moment al acceptabel zijn. Wel biedt het lidmaatschap van de BSCI aan dat de kledingmerken en fabrieken hard werken om aan de 11 voorwaarden van de BSCI Code of Conduct te voldoen.

De 11 voorwaarden van de BSCI Code of Conduct zijn:

 • Alle werknemers hebben het recht om vakbonden op te richten en collectief te onderhandelen.
 • Geen discriminatie op het werk wanneer het gaat om het aannemen van mensen, promoties, trainingen, pensioensregelingen etc.
 • Er moet minstens het legale minimumloon betaald worden. Werknemers hebben recht op een leefbaar loon dat tijdig en volledig betaald moet worden.
 • Er zijn ‘normale’ werktijden, wat betekent dat er niet meer dan 48 uur per week gewerkt wordt, er elke zeven dagen één dag vrij is en er niet meer dan 12 uur wordt overgewerkt. Overwerken mag niet te vaak gebeuren en werknemers moeten er een hoger loon voor krijgen.
 • Schone en veilige werkomstandigheden, wat betekent dat lijfstraffen, ongebruikelijke straffen, seksuele en andere intimidatie door de werkgever is verboden.
 • Geen kinderarbeid, wat betekent dat er geen kinderen onder de 15 jaar werkzaam mogen zijn, of jonger dan de minimum werkleeftijd als deze hoger dan 15 jaar is.
 • Werknemers onder de 18 jaar mogen geen gevaarlijk werk doen en moeten voldoen aan de leerplicht als deze er is. Ook mogen zij niet ’s nachts werken.
 • Er is een zekere werkgelegenheid, wat betekent dat er o.a. een juridisch bindend arbeidscontract is.
 • Er is geen sprake van dwangarbeid of gevangenisarbeid.
 • Het milieu moet beschermd worden.
 • Er is een ethische werkwijze zonder corruptie.

Controle

Om lid te kunnen worden van BSCI moet je als deelnemend kledingmerk gebruikmaken van een monitoring systeem. Op deze manier wordt gecontroleerd in hoeverre alle leveranciers aan de gestelde eisen voldoen. Daarnaast worden er onafhankelijke controles gedaan door geaccrediteerde derde partijen. Kledingmerken worden bij deze controles getest of ze binnen een aantal jaar binnen een kader passen. Na 3,5 jaar moet een kledingmerk aan de eisen binnen het ‘Audit Cycle 1’ kader voldoen en na 5,5 jaar aan de eisen van het ‘Audit Cycle 2’ kader.

Bij Sophie Stone vind je de merken Ecoalf, Underprotection en Bamboo Basics die lid zijn met het BSCI keurmerk.