Wat is Benefit Corporation (B-Corp)? Het B-Corp keurmerk is opgericht door B-Lab, een non-profitnetwerk dat zich inzet voor het transformeren van de wereldeconomie en het maken van een positieve impact op alle gemeenschappen, mensen en planeten. Belangrijke waarden voor B-Lab zijn transparantie, verantwoordelijkheid en hoge normen aan prestaties op sociaal- en milieuvlak. Ze stimuleren en inspireren bedrijven van over de hele wereld om het doel van een bedrijf en haar winst in evenwicht te brengen. Zo kunnen we de wereldeconomie transformeren van een systeem waarin weinig wordt geprofiteerd naar een systeem waarbij iedereen profiteert. Oftewel: de transformatie van rijkdom en macht voor weinigen naar meer gelijkheid voor iedereen.

Het doel van dit keurmerk is om te bereiken dat naast dat bedrijven bezig zijn met het maken van winst, ze ook bezig zijn met het positief beïnvloeden van maatschappij en milieu. B-Corp kijkt dus niet specifiek naar de impact op maatschappij en milieu per product, maar juist naar de impact die een bepaald bedrijf maakt als geheel.

Performance, Accountability & Transparency

Om een B-Corp certificering te krijgen zijn er in de basis drie criteria waar je als bedrijf aan dient te voldoen. De eerste criteria is Performance: het leveren van uitzonderlijke ecologische en sociale prestaties. Dit houdt in dat een bedrijf een zogenaamd ‘B Impact Assessment’ dient te doorlopen, waarbij minimaal 80 van de maximaal 200 punten behaald moeten worden. Dit assessment is opgedeeld in verschillende thema’s, namelijk: milieu, klanten, werknemers, bestuur en gemeenschap.

De tweede criteria is Accountability: het vastleggen dat je als bedrijf streeft naar positieve waarden voor milieu en mens. Praktisch gezien betekent dit dat je als bedrijf wettelijk verplicht bent om bewust bezig te zijn met je beslissingen en de impact hiervan op mens en milieu. Dit dient vastgelegd te worden in statuten zodat dit altijd beschermd blijft, ook als het bedrijf bijvoorbeeld een andere eigenaar krijgt.

Tot slot is er nog de criteria Transparency: het als bedrijf transparant zijn over de resultaten van het bedrijf. Dit houdt in dat bedrijven transparant moeten zijn over hun B Impact Report inclusief score op de vijf thema’s ten gevolge van het gemaakte B Impact Assessment. Hiermee verhoog je de geloofwaardigheid van je bedrijf en kom je betrouwbaarder over.

Na het doorlopen van het B Impact Assessment en het behalen van minimaal 80 punten kun je als bedrijf een aanvraag voor certificering indienen. Na het uitvoerig controleren van je bewijsmateriaal en het houden van een interview door een onafhankelijk toegewezen B-Lab analist zal deze de score volgens het assessment verifiëren, waarna je als bedrijf B-Corp gecertificeerd bent!

Controle

Er zijn verschillende manieren waarop gecontroleerd wordt of een bedrijf aan alle eisen voldoet voor een B-Corp certificering. Ten eerste wordt namelijk door een onafhankelijke partij, namelijk B-Lab, gecontroleerd of een bedrijf aan alle eisen zoals hierboven benoemd voldoet. Daarnaast dienen B-Corp gecertificeerde bedrijven transparant te zijn over hun B Impact Report. Om B-Corp gecertificeerd te kunnen blijven dienen aangesloten bedrijven elke drie jaar opnieuw met succes een B Impact Assessment te doorlopen.

Bij Sophie Stone vinden we het belangrijk dat de merken die we aanbieden bewust bezig zijn met het maken van een positieve impact op mens en milieu. Zo zijn de merken EcoAlf, Veja, Mud Jeans, Parafina en Organic Basics B-Corp gecertificeerd.