Keurmerk: OEKO-TEX Standard 100

Wat is OEKO-TEX Standard 100? OEKO-TEX heeft een aantal keurmerken, waarvan OEKO-TEX Standard 100 de meest gebruikte is. OEKO-TEX Standard 100 is een gezondheidskeurmerk voor textiel en is getest op stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en bijvoorbeeld allergische reacties kunnen veroorzaken. Deze certificering wordt altijd gebruikt voor het eindproduct en geeft dus aan dat het eindproduct vrij is van gevaarlijke materialen. Op deze manier stelt OEKO-TEX indirect eisen aan het gebruik van milieuschadelijke stoffen, zoals zware metalen, schadelijke kleurstoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Bij de OEKO-TEX Standard 100 certificering wordt er gekeken naar elk onderdeel van het kledingstuk. Zowel garen, ritsen, knopen en voeringen worden getest op schadelijke stoffen, maar ook prints en coatings moeten aan de juiste criteria voldoen. OEKO-TEX heeft ook andere keurmerken die allemaal certificeren op een duurzamer eindproduct, waaronder de LEATHER STANDARD en ECO PASSPORT. De laatste richt zich volledig op het certificeren van chemicaliën en verfstoffen.

Duurzaam eindproduct

Het is voor kledingfabrieken vaak niet eenvoudig om een overzicht te hebben van alle juridisch schadelijke stoffen. OEKO-TEX helpt kledingfabrieken en kledingmerken hierbij. De OEKO-TEX certificering wordt gedaan aan de hand van een aantal criteria. Producten worden uitgebreid getest op schadelijke stoffen waarbij de huidige wettelijke bepalingen een belangrijke rol spelen. In veel gevallen gaan de grenswaarden voor deze testen verder dan de nationale of internationale eisen. De testen worden uitgevoerd door derde onafhankelijke partijen die testen aan de hand van de OEKO-TEX criteria, zodat de uitkomsten zo betrouwbaar mogelijk zijn. De belangrijkste criteria bij de OEKO-TEX Standard 100 certificering zijn:

  • In de testcatalogus worden voorschriften opgenomen met betrekking tot verboden azo-kleurstoffen, formaldehyde, nikkel etc.
  • Chemische stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid worden ook getest als ze nog niet wettelijk gereguleerd zijn.
  • De bijlagen XVII en XIV van de REACH-richtlijnen (REACH is een systeem van de Europese Unie die zich bezich houdt met de productie van en de handel in chemische stoffen) en de ECHA-SVHC-kandidatenlijst vallen onder de vereisten van de testmethode.
  • OEKO-TEX houdt rekening met het beoogde gebruik van textiel. Hoe intensiever het huidcontract van een textielproduct, hoe strenger de grenswaarden per productklasse.

In het laatste punt wordt benoemd dat er binnen de OEKO-TEX Standard 100 certificering gekeken wordt naar verschillende productklasse. Hoe dichter een product bij de huid gedragen wordt, hoe strenger de regels.

  • Productklasse 1: deze producten zijn voor baby’s en heeft de strengste eisen
  • Productklasse 2: deze producten hebben een direct contact met de huid. Hieronder vallen artikelen zoals ondergoed en tops.
  • Productklasse 3: deze producten hebben geen direct huidcontact. Hieronder vallen artikelen zoals jassen, vesten en accessoires.
  • Productklasse 4: deze producten vallen in de categorie huishoudtextiel en decoratiematerialen.

Controle

Op elk kledingstuk dat OEKO-TEX Standard 100 gecertificeerd is, zit een label met een certificeringsnummer. Dit nummer kan ingevoerd worden op de website van OEKO-TEX om te kijken of deze certificering nog steeds geldig is. Wanneer er blijkt dat er nog verbeterpunten zijn bij een kledingmerk, wordt er bij deze certificering helaas niet aangezet tot verbetering.

OEKO-TEX voert een periodieke controle uit om te controleren of kledingmerken nog steeds aan de eisen voldoen. Deze controles worden uitgevoerd door een derde onafhankelijke partij. Door deze controle kan OEKO-TEX garanderen dat merken die hun logo dragen ook echt aan de eisen voldoen. Dit helpt ons als consumenten met het maken van een bewustere keuze voor duurzame mode. Bij Sophie Stone zijn de merken Girlfriend Collective en Jan ’n June  gecertificeerd met een OEKO-TEX Standard 100 label.