Wat is de Global Organic Textile Standard? De GOTS, is een keurmerk dat is ontwikkeld om een wereldwijd erkende standaard te creëren voor biologisch textiel. De focus ligt op biologische landbouw en sociaal verantwoorde textielverwerking. Het is dus mogelijk voor een boer om GOTS gecertificeerd te zijn, maar ook voor een kledingfabriek. Hierdoor is GOTS actief in elk deel van de productieketen, van het oogsten van materialen, eerlijk en duurzame productie van kleding tot aan het labelen en verpakken van kleding. Een kledingstuk mag alleen een GOTS keurmerk dragen als alle onderdelen van de productieketen GOTS gecertificeerd zijn.

GOTS hanteert twee standaarden:

 • GOTS Organic: een product bestaat uit meer dan 95% biologisch gecertificeerde materialen
 • GOTS Made with organic: een product bestaat uit meer dan 70% biologisch gecertificeerde materialen

GOTS hanteert een maximaal percentage van 95% aangezien een kledingstuk bijna nooit van 100% biologische materialen gemaakt kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan een rits of synthetisch materiaal voor stretch, deze kunnen beide op geen enkele manier 100% biologisch geproduceerd worden.

Biologisch textiel

GOTS heeft een aantal strenge milieueisen voor de teelt en verwerking van biologische vezels. Deze liggen ook vast in de EU-wetgeving. Een aantal van de belangrijkste eisen zijn:

 • Er mogen in de landbouw geen synthetische gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Denk hierbij aan schadelijke stoffen zoals GMO (genetisch gemodificeerde organismen), kunstmest, pesticiden, zware metalen, microplastics etc.
 • Dierlijke materialen moeten voldoen aan de animal welfare principles, wat goede omstandigheden voor dieren inhoudt. Wol moet altijd mulesing-vrij zijn en bij het behandelen van wol mag er bijvoorbeeld geen chloor gebruikt worden.
 • Er zijn strenge eisen voor de verf die gebruikt mag worden en machines mogen geen olie gebruiken waar zware metalen in zitten.
 • Er moet goed met afvalwater worden omgegaan. Het afvalwater moet naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie gestuurd worden.
 • Er moet gebruik gemaakt worden van duurzame verpakkingsmaterialen. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen plastic gebruikt mag worden, maar wel gerecycled plastic.

Eerlijke productie

GOTS heeft ook een aantal sociaal verantwoorde eisen als het gaat om eerlijke productie en arbeidsomstandigheden. Dit geldt voor zowel de fabrieken waar de kleding geproduceerd wordt als voor de boeren. De eisen voor de boeren zijn echter lastiger te controleren en worden helaas niet altijd even goed gehanteerd. Een aantal van de belangrijkste eisen zijn:

 • Er is geen sprake van gedwongen arbeid.
 • Alle werknemers hebben het recht om vakbonden op te richten en collectief te onderhandelen.
 • Er is volgens lokale wetgeving geen kinderarbeid en mensen onder de 18 jaar mogen geen gevaarlijk werk doen.
 • Er zijn veilige werkomstandigheden
 • Er wordt niet gediscrimineerd en er vindt geen intimidatie of geweld naar werknemers plaats
 • Er zijn ‘normale’ werktijden, wat betekent dat er niet meer dan 48 uur per week gewerkt wordt, er elke zeven dagen één dag vrij is en er niet meer dan 12 uur (vrijwillig) wordt overgewerkt.
 • Er wordt goed omgegaan met immigrant arbeiders.
 • Er moet minstens het legale minimumloon betaald worden. Ook moet er een leefbaar loon worden vastgesteld en daaruit ook de loonkloof (verschil tussen het betaalde loon en het leefbaar loon) worden berekend. GOTS moedigt de leveranciers aan om deze kloof te dichten.

Controle

Om GOTS gecertificeerd te worden moet een bedrijf voldoen aan alle eisen van de GOTS standaard die gelden voor dat bedrijf. De controle wordt gedaan door een onafhankelijke geaccrediteerde partij. Om het GOTS certificaat te behouden wordt een bedrijf elk jaar opnieuw gecontroleerd, soms zijn dit ook onaangekondigde controles.

Helaas worden deze rapportages niet openbaar gemaakt. Toch kan je erop aan dat wanneer een kledingstuk of fabriek GOTS gecertificeerd is, je zeker weet dat het materiaal biologisch en sociaal verantwoord gemaakt is. Merken zoals ArmedangelsDedicatedJan ’n June, Lanius en Thinking Mu hebben GOTS gecertificeerde items.