Wat is het Fair Trade cotton keurmerk? Dit keurmerk geeft aan dat de katoen waar een kledingstuk van gemaakt is op een eerlijke, duurzame wijze is geteeld. Dit keurmerk gaat dus echt over het begin van de keten, namelijk de katoenplant. Of de de katoenvezel op een eerlijke manier geteeld is. De verwerking van katoen tot eindproduct wordt beoordeeld door een andere keurmerk namelijk GOTS. Het keurmerk Fair Trade cotton richt zich op boeren en plantagewerknemers en wil hun positie en rechten versterken. 

 

Milieu 

Het keurmerk let op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en hoe er om wordt gegaan met water op de akkers en plantage. Zo wordt biologisch boeren gestimuleerd en mogen er geen gevaarlijke chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. In het algemeen mag er zo min mogelijk gebruik worden gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.Ook wordt er toegezien op verantwoord afval- en waterbeheer. Genetische gemotificeerd katoen mag niet worden gebruikt en men dient zich te houden aan de internationale regelgeving op het gebied van milieubescherming. 

Mens

Er mag geen kinderarbeid, dwangarbeid of discriminatie plaats vinden en er moet zorg gedragen worden voor een gezonde en veilige werkomgeving. Daarnaast zijn plantagewerknemers en boeren zich verplicht te verenigen in cooperaties en werknemers comites. Hiermee kunnen de belangen van de werknemers beter behartigd worden. Daarnaast zijn de kopers van het katoen verplicht een minimumprijs plus ontwikkelingspremie te betalen. 

Controle 

Controle op de naleving van deze regels, verplichtingen en richtlijnen wordt gedaan door onafhankelijke, geaccrediteerde partijen. 

Bij Sophie Stone maakt het merk Dedicated veel gebruik van Fair Trade cotton.